Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Dane techniczne

Dane techniczne instalacji pilotażowej

 
Łączna moc ogniw fotowoltaicznych* 2.4 kW (STC**)
Typ ogniw fotowoltaicznych monokrystaliczne
 
Moc kolektorów cieplnych 3.0 kW
Pojemność ogrzewacza solarnego 400 l
Tryb pracy systemu solarnego multi-walentny***
 
Moc ogniwa paliwowego 1.0 kW
Zapotrzebowanie na wodór 15Nl/1.0kW
Pojemność zbiorników na wodór 3000 Nl
Wydajność elektrolizera 1000 ml/min/800W

* Wartość odnosi się do modułów fotowoltaicznych oraz ogniw fotowoltaicznych będących częścią modułów kombinowanych PV/T

** Wartość dla standardowych warunków testowych

*** Pozostałe źródła energii to grzałka elektryczna poza sezonem grzewczym oraz kocioł gazowy w sezonie grzewczym