Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

PEA

Projekt PEA jest jednym z 46 międzynarodowych projektów, które przyczyniają się do wdrożenia Programu Regionu Morza Bałtyckiego UE (Baltic Sea Region Programme) - BSR, którego głównym celem jest wzmocnienie Regionu Morza Bałtyckiego zarówno pod względem ekonomicznym, jak też podniesienia standardu życia oraz pracy mieszkańców tej części Unii. Projekt PEA został ulokowany w priorytecie „Atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów”. Jego głównym założeniem jest zacieśnienie współpracy regionów miejskich i wiejskich oraz poprawa efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów w dziedzinie wiedzy i technologii. Dzięki podjęciu tych działań osiągnięty zostać powinien zrównoważony rozwój oraz wzrost konkurencyjności poszczególnych regionów. Budżet całego projektu wynosi 3,732,082 EUR i jest w 85% dofinansowany z budżetu UE.

Do grupy partnerów projektu PEA należy 21 instytucji z 6 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia). Zaangażowanych jest 11 instytucji publicznych, 7 instytucji badawczych oraz 3 partnerów głównych, w tym 3 instytucje z Polski (AGH, gmina Niepołomice oraz Instytut Maszyn Przepływowych im. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk z Gdańska).

Głównym celem PEA jest wspieranie rozwoju regionalnego poprzez udoskonalenie łańcuchów wartości dodanej związanych z energią. Zadania wytyczone w projekcie skupiają się głównie na zwiększeniu świadomości mieszkańców zaangażowanych regionów, związanej z użytkowaniem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (zwane w skrócie OZE). Wyznaczone cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację różnorodnych zadań. Należą do nich działania związane z opracowaniem oraz wdrożeniem strategii energetycznej dla regionu Niepołomic, projektem oraz wykonaniem pilotażowej instalacji wykorzystującej nowatorskie technologie związane z OZE, organizacją konferencji, spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców, decydentów oraz zwykłych mieszkańców, mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii zarówno w budownictwie przemysłowym, publicznym jak i prywatnym. Informacje o podejmowanych działaniach mają być dostarczane do mediów publicznych, lokalnej prasy, tworzone są broszury informacyjne oraz filmy promocyjne dotyczące tematyki projektu.