Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Niepołomice

Niepołomice oddalone są od centrum Krakowa o zaledwie 25 kilometrów. Prócz miasta, w skład gminy wchodzi dwanaście otaczających je miejscowości: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów. Teren gminy obejmuje 95 kilometrów kwadratowych, z czego samo miasto zajmuje niecałą jedną trzecią. Gminę zamieszkują ponad 23 tysiące osób, z których niemal połowa żyje w Niepołomicach. Tutaj przecinają się ważne szlaki komunikacyjne – od południa droga krajowa numer 4, z północy na południe droga numer 75 z Krakowa do Krynicy, a z zachodu na wschód ciągnie się, obecnie budowana, autostrada A4.

Obecnie Niepołomice to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce. Dzięki korzystnej lokalizacji, dobrej infrastrukturze i działaniom lokalnego samorządu, stały się miejscem, w którym swoje inwestycje ulokowało ponad trzydzieści dużych firm – między innymi Coca-Cola, MAN, Royal-Canin, Nidec czy Oknoplast. Oprócz tego, na terenie gminy działa ponad 1300 podmiotów gospodarczych.

Gmina Niepołomice chętnie angażuje się w projekty rządowe oraz unijne związane z popularyzacją alternatywnych źródeł energii, dofinansowaniami tego typu inwestycji oraz daje przykład mieszkańcom poprzez instalację rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła na budynkach użyteczności publicznej. Gmina była wielokrotnie nagradzana za swoją aktywność i zaangażowanie w tego typu działania. Jednym z przykładów jest uczestnictwo w projekcie Public Energy Alternatives, w ramach którego powstała strategia energetyczna dla gminy Niepołomice oraz plan jej implementacji, jak również pilotażowa instalacja kolektorów PVT na budynku towarzystwa sportowego "Sokół".