Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, nosząca od swej inauguracji w dniu 20 października 1919 roku do roku 1949 nazwę Akademia Górnicza, powstała w wyniku starań datujących się od czasu ustanowienia w roku 1782 Komisji Kruszcowej, kontynuuje tradycję założonej przez Stanisława Staszica Akademii Górniczej w Kielcach (1816–1827). Akademia, będąca uniwersytetem, służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica jest nowoczesną Uczelnią państwową o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i Świata. Od początku istnienia AGH jest Uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych.

AGH, a konkretnie Katedra Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, została zaangażowana w działania przeprowadzane w ramach projektu ze względu na duże doświadczenie w zakresie implementacji oraz popularyzacji nowatorskich technologii. Po stronie uczelni leżą wszelkie zadania związane z profesjonalnymi analizami, powstaniem strategii energetycznej dla regionu, jak też stworzeniem projektu oraz wykonaniem instalacji pilotażowej, wykorzystującej nowatorskie źródła energii odnawialnej (nie implementowane wcześniej w Polsce) oraz możliwości jej przechowywania, różne od dotychczas stosowanych.