Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Pompy ciepła

Pompy ciepła zalicza się do najbardziej niezawodnych i ekonomicznych systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii. Działanie urządzenia polega na pobieraniu energii cieplnej z tak zwanego dolnego źródła o relatywnie niskiej temperaturze i jej wykorzystaniu do podniesienia temperatury źródła górnego, a więc grzejników lub instalacji podłogowej w ogrzewanych pomieszczeniach. Źródło dolne stanowić może grunt, naturalny zbiornik wodny, lub powietrze z otoczenia. W zależności od zapotrzebowania na energię cieplną w danym obiekcie i dostępność źródła dolnego, dobiera się odpowiedni typ pompy i pozostałe parametry systemu. Z uwagi na stabilną, dodatnią temperaturę, najlepsze efekty grzewcze osiągane są zazwyczaj przy wykorzystaniu pomp współpracujących z gruntowym lub wodnym dolnym źródłem ciepła. W przypadku źródła gruntowego możliwe jest zastosowanie odbioru ciepła za pomocą poziomych kolektorów lub pionowych sond. Kolektory zakopuje się zwykle na głębokości około 1,5 metra lub niżej, natomiast sondy umieszczane są w odwiertach pionowych o głębokości nawet do około 100 metrów. Wykonanie kolektorów poziomych jest na ogół tańsze, lecz wymaga dużych powierzchni. Z kolei sondy pionowe zajmują mniejszy obszar, stanowią źródło o wyższych i stabilnych temperaturach, lecz są droższe w realizacji. Ciepło dostarczane jest z kolektorów lub sond do pompy za pośrednictwem medium którym jest płyn niezamarzający, czyli tak zwana solanka, stanowiąca mieszankę na bazie glikolu.

Działanie pompy ciepła wymaga dostarczenia energii elektrycznej. W zależności od wydajności pompy ciepła mamy podany współczynnik COP (z ang. Coefficient of Performance), który informuje nas jakie jest stosunek energii cieplnej dostarczonej przez urządzenie, do energii zużytej przez sprężarkę. Patrząc inaczej współczynnik ten informuje nas o wydajności pompy ciepła względem analogicznego elektrycznego systemu grzewczego, wytwarzającego odpowiednią ilość energii cieplnej. Standardowo w polskich warunkach współczynnik ten oscyluje w okolicach wartości 3 - 4. Oznacza to, że pompa ciepła zużywa ok.  1/4 energii, która potrzebna byłaby przy zastosowaniu grzejników elektrycznych do uzyskania tej samej ilości ciepła. Pozostałe 3/4 energii pozyskiwane jest z dolnego źródła. Wynikająca stąd duża oszczędność energii elektrycznej stanowi ekonomiczne uzasadnienie stosowania pomp ciepła, a także uzasadnienie ekologiczne związane ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko elektrowni korzystających z paliw kopalnych.

Rozważając instalację systemu grzewczego opartego na pompie ciepła powinniśmy brać pod uwagę czynniki, takie jak planowana powierzchnia inwestycji, tempo wzrostu cen energii elektrycznej przewidywane w najbliższych latach, dostępność innych źródeł energii cieplnej (np. odległość budynku od przyłącza gazowego), czy grunt na którym znajduje się inwestycja. W zależności od wymienionych czynników, różny może być czas zwrotu kosztów związanych z instalacją pompy ciepła. Może on wynosić od kilku (w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych, znajdujących się na odpowiednich gruntach), do nawet kilkunastu lat (w przypadku niewielkich budynków zlokalizowanych np. w dużych miastach). Jedno jest pewne - taka inwestycja zwróci się zawsze, a z czasem zacznie przynosić dochody.

Przy planowaniu inwestycji związanej z zainstalowaniem pompy ciepła, należy zawsze dobrze określić warunki w jakich będzie ona pracować. Ważne w takim przypadku jest wykonanie szczegółowego audytu energetycznego inwestycji, wraz z uwzględnieniem liczby użytkowników. Dobrze dobrana pompa nie może mieć ani zbyt małej mocy, co może skutkować zbyt częstym wykorzystywaniem dodatkowej grzałki elektrycznej, a tym samym zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych, ani zbyt dużej, co spowoduje niepotrzebne zwiększenie kosztów inwestycyjnych, jak również nieefektywną pracę pompy. Większość spółek oferujących instalację systemów grzewczych opartych na pompach ciepła oferuje jednocześnie pomoc związaną z doborem dolnego źródła, jak również odpowiednim oszacowaniem potrzebnej mocy urządzenia.