Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Fotowoltaika

W tym miejscu znajdzie się opis ogniw fotowoltaicznych.