Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Energetyka wiatrowa

W tym miejscu znajdzie się opis energetyki wiatrowej