Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Baltic Sea Region

 

Filmy

Film informacyjno - promocyjny 2

Poniżej znajduje się drugi film informujący o działaniach podejmowanych w ramach projektu Public Energy Alternatives przez polskich partnerów projektu, który powstał na zakończenie działań projektowych. Film opisuje aktywność władz wojewódzkich i lokalnych w popularyzacji odnawialnych źródeł energii (OZE), przejawiającą się w prowadzeniu programów dofinansowań, projektów zwiększających świadomość społeczną oraz wykorzystywaniem tego typu rozwiązań w budownictwie publicznym. Zaprezentowane zostały również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła, których inwestorami są osoby prywatne. Zapraszamy do zapoznania się z filmem! 

 

Film informacyjno - promocyjny

Poniżej znajduje się pierwszy film informujący o działaniach podejmowanych w ramach projektu Public Energy Alternatives przez polskich partnerów projektu. Film opisuje również aktywność władz wojewódzkich i lokalnych prowadzone w celu popularyzacji odnawialnych źródeł energii (OZE), przejawiającą się w prowadzeniu programów dofinansowań, projektów zwiększających świadomość społeczną oraz wykorzystywaniem tego typu rozwiązań w budownictwie publicznym. Zapraszamy do zapoznania się z filmem!